HISTORIA PPND

 • Historia powstania Polskiej Partii Nowoczesnej Demokracji-PPND

  Twórcą i założycielem Polskiej Partii Nowoczesnej Demokracji, czyli PPND, jest Henryk Sańda (PPND LOGO 2019dalej w treści nazywany H.S.), który w dniu 5 stycznia 1990 roku zakończył opracowywanie nowoczesnego programu PPND oraz rewolucyjnego systemu zarządzania społeczeństwem polskim przez partię PPND. 

  Rozpoczęcie działalności PPND zostało zawieszone, ponieważ polskie społeczeństwo nie było przygotowane do innowacyjnych i nowoczesnych przemian politycznych i ekonomicznych oraz do przyjmowania krytyki jako nauki, a nie jako poniżenie osobowości , gdzie mówienie, wysłuchanie i przyjęcie prawdy, jest podstawą współpracy ludzi w nowoczesnym społeczeństwie. Zasady szczerości mówią, że prawdę oraz krytykę należy przekazywać prosto w oczy i przyjmować tą wiadomość jako główną podstawę funkcjonowania nowczesnego społeczeństwa. Polskie społeczeństwo do sprawowania władzy wybrało zbyt wielu tzw.„głupio-mądrych” polityków, którzy myślą tylko o sobie, a nie o społeczeństwie oraz o własnym państwie. Na arenie międzynarodowej Polscy politycy grają rolę tzw. „przydupasów politycznych” dla polityków państw bogatszych. Osiągnięcia Polskiego społeczeństwa oraz Polski majątek narodowy został wyprzedany za małe pieniądze dla cudzoziemców lub dla rodzin rządzących. Państwa przemysłowo i ekonomicznie bogate, celowo oszukały polskich polityków, doprowadzając przemysł naszego kraju do zniszczenia, ponieważ Polska jest im potrzebna jako rynek zbytu, a nie jako konkurent przemysłowo-ekonomiczny.

  Państwa bogate posiadają też ludzi czyli swoją Rasę narodową , których osiągnięcia przemysłowe i ekonomiczne oraz rozwojowe, są budowane na umiejętnościach współżycia i współpracy oraz poszanowania własnego społeczeństwa i własnego kraju. Obywatele państw bogatch, nie zdeformownnych religine, posiadają umiejętności : solidnej i uczciwej pracy, ekonomicznego oszczędzania, dokładnie wyliczonych kosztów potrzebnych do życia, przekazywania dorobków-majątków z pokolenia na pokolenie, itd. Przedsiębiorcy państw bogatych wykorzystują Polaków do pracy, oferując im pracę za niskie wynagrodzenia, wiedząc że Polacy przeliczają zarobki na warunki życia w Polsce, a nie na warunki życia w danym kraju. Z większości naszych rodaków zrobiono ogólnoświatowych niewolników, którzy poprzez fałszywą propagandę oraz narzekanie na własny kraj (plują sobie sami w oczy), utracili poczucie własnej wartości i honoru polskiej rasy.

  Pieniądze z wyprzedanego majątku, zostają błędnie zużywane na wydatki, które nie polepszajążycia Polskiego społeczeństwa, a wręcz odwrotnie - jest to forma oszukiwania ludzi. Dochody z wyprzedanego majątku wkrótce zostaną zużyte i Polska zostanie przekształcona z rynku zbytu na wysypowisko śmieci lub na złomowisko rzeczy niepotrzebnych państwom ekonomicznie dominującym na świecie. Przykładem tego jest ukrywanie wielkości składek członkowskich płaconych do Unii przez Rząd Polski, które obecnie wynoszą 40 miliardów złotych (gotówką) rocznie,co jest dowodem nieuczciwości wobec własnego narodu. Część tych pieniędzy zwraca Unia Polsce, ale w formie pożyczki i to też jest ukrywane przed naszym społeczeństwem. Wniosek jest prosty – Polska zapożycza się za własne pieniądze. Matematyka jest prosta – 40 miliardów złotych daje rocznie wynagrodzenie dla 1-miliona Polaków w wysokości 3.000 złotych miesięcznie, którzy wyrobiliby dochód dla własnego kraju w wysokości około 90 miliardów złotych rocznie.

 • H.S. który jest twórcą i założycielem PPND

  PPNDH. S., który jest twórcą i założycielem PPND, który od dłuższego czasu prowadzi w Szwecji firmę, której działalność są oparte na sprawach detektywistyczno-prawnych, wynajmie lego-ochroniarzy oraz na sprawch prawnych (karnych, cywilnych, administracyjnych, konfliktowych, rodzinnych, itd.

  H.S. jest twórcą w rozpoczęciu jako pierwszy tej dzialalności w Szwecji, gdzie poza niewiernościami wykrył ludzi na wysokich stanowiskach biorących udział w różnych działalnościach przestępczych, tzw. Syndykatów przestępczych. Jest również ekspertem od wyszukiwania i wykrywania błędów oraz nadużyć ekonomicznych popełnianych przez ludzi sprawujących władzę, którzy jedzą dwoma widelcami naraz - jednym z „talerza” pełnionej władzy oraz drugim z „talerza” przestępczego syndykatu. W każdym społeczeństwie ludzie potrzebują niezależnej firmy detektywistyczno-prawnej w celu przeprowadzeniania różnych dochodzeńśledczych lub kontrolnych, dających możliwość wykrywania np. zdrad, oszustw matrymonialnych, nadużyć ekonomicznych, okradania społeczeństwa poprzez korupcję itd. Ludzie, często w celu utrzymania małżeństwa lub kontroli własnej działalności firmowej, poszukują osób, które pomogą im dotrzeć do prawdziwych informacji. Firma detektywistyczno-prawna, którą prowadzi H.S. zajmuje się też sprawami wykrywania błędów procesowych lub politycznych oszustw oraz sprawdza czy osoby sprawujące władzę żyją tak, jak wymagają tego od społeczeństwa. Działalność detektywistyczno-prawna jest również prowadzona w celu wyeliminowania zjawiska zwanego przez H. S. tzw. „sprawiedliwością za pieniądze”.

  H.S. jest ateistą. Wierzy tylko w prawo i siłę NATURY, nie ma żadnych obciążeń nałogowych i religinych, dysponuje bardzo dużą siłą fizyczną, psychiczną, mentalną, ale posiada również dużą wiedzę prawną, polityczną, ekonomiczną, organizacyjną oraz znajomość funkcjonowania różnych ras ludzkich. Dążenie do obiektywności i sprawiedliwości jest główną zasadą jego życia. Swoje poglądy H.S. wyraził w ideologi oraz programie PPND, który ma już 24 lata. Program PPND jest może dalej zbyt nowoczesny dla polskiego społeczeństwa, ale rozwój świata wymaga właśnie nowoczesnego i logicznego myślenia, zmian poglądowych, ochrony miejsc pracy i dochodów itd. Działalność PPND rozpoczynamy w celu URATOWANIA naszego społeczeństwa Polski od przepaści ekonomicznej oraz utraty dochodów i wartości genetycznych rasy polskiej. Modernizacja zmian w naszym społeczeństwie jest uzależniona od nowoczesnego myślenia, poglądów życiowych i wyeliminowania oszustw religinych. Wszystkie religie na całym świecie deformują i hamują rozwój ludzi, co jest głównym powodem dzielenia się świata na państwa bogate i biedne. Społeczeństwo w każdym państwie składa się z osób, których praca, współżycie i współpraca odzwierciedla bogactwo każdego państwa. Polskie społeczeństwo w ostatnich 600 latach, zostało przez religię zdeformowane do granicy zboczenia religinego, pomimo że ludzie posiadają bardzo wysokie wartości genetyczne. Cechy genetyczne naszej rasy były i są poszukiwane przez różne państwa na całym świecie, aby udoskonalić cechy genowe nowego pokolenia tych państw. Brak reakcji na tę sytuację ze strony polskiego rządu i polskich polityków, jest dowodem ich braku wiedzy w tej dziedzinie, niezbędnej do kierowania społeczeństwem oraz dowodem braku zainteresowania rządzących ochroną polskich obywateli. Polski rząd nie reaguje na poniżanie swoich rodaków poza granicami naszego kraju, na fakt, że polskim rodzinom zabiera się małe dzieci na siłę, na skutek fałszywych oskarżeń kierowanych przeciwko rodzicom.

  Przykładowym dowodem wartości genetycznych rasy polskiej, jest wywiezienie przez Hitlera do Niemiec ponad 1-milion małych polskich dzieci. W obecnym czasie władze innych państw również zabierają naszym rodakom dzieci, wymyślając różne fałszywe powody wydawanych decyzji. Postępowanie to jest przeprowadzane nie tylko w celu wyeliminowania kultury i języka polskiego,ale głównym celem jest integracja małych polskich dzieci z własną rasą narodową danego państwa. Takie same metody są praktykowane wobec polskiej młodzieży mieszkającej poza granicami kraju. Większość naszych młodych rodaków doprowadza się do uszkodzeń genetycznych, które powodują zaburzenia hormonalne. Młodzież wpada w różnego rodzaju uzależnienia - od różnych nałogów do życie kosztem innych. Kiedy genetyka funkcjonowania osoby zostaje uszkodzona (na to nie ma lekarstwa), u większości osób następuje zanik hormonu chęci do pracy, chęci usamodzielnienia się oraz myślenia o przyszłości, itd. Deformacja religijna oraz nasz system polityczny zrobił z Polaków i Polek światowych niewolników, którzy ukrywają rzeczywistość przez różne wymyślone przechwalania się, które są nieprawdą.. Życie mieszkańców wpaństwach zachodnich jest dobre i wygodne jak się nie płaci podatków lub żyje się na oszukiwaniu Polaków , którzy żyją i mieszkają w spartańskich warunkach i każdego dnia chodzą po ulicach w ubraniach roboczych, oczekując na wypłatę zaniżonych wynagrodzeń za pracę. Państwa zachodnie przechwalają się,że mają najbardziej wyszkoloną kadrę sprzątaczek, ponieważ ludzie z wyższym wykształceniem pracują w tym zawodzie. Wielu Polaków celowo zmienia nazwiska, aby ukryć swoją narodowość lub własne długi podatkowe oraz fakt że oszukali rodaków na wynagrodzeniach za pracę. Wydawane przez inne rasy ludzkie opinie o Polkach, że są to prostytutki, a o Polakach, że to są alkoholicy i przemytnicy, poniżają polską rasę. Nikt z naszych polityków nie reaguje na te wypowiedzi. Naszych obywateli na obczyźnie nie tylko się poniża i poniewiera, ale też oszukuje finansowo, włącznie z wykorzystywaniem słabych osobowości do działalnosci przemytniczej, prostytucji, rozbojów itd. Niejednokrotnie życie Polaków poza granicami ich ojczyzny toczy się w kontenerach, w piwnicach lub w prostytucyjnych lokalach. Te problemy są jednym z powodów rozpoczęcia działalności nowoczesnej partii PPND.

 • Na podstawie Praw Ateistycznych oraz Praw Siły NATURY

  Partia PPND stworzyła swój program na podstawie Praw Ateistycznych oraz Praw Siły NATURY, której nikt nie pokona oraz na podstawie osobistej ludzkiej genetyki, którą otrzymuje się po rodzicach gdzie główna odpowiedzialność spoczywa na kobietach, ponieważ one wybierają ojca dla dzieci. 

  Wrath of Nature 17Genetyka człowieka to jego biologiczne możliwości, właściwości, osobista struktura oraz predyspozycje życiowe połączone z biologicznym zegarkiem życia, jaki otrzymuje się poprzez łączenie genów rodziców, stwarzających nową masę genową i nowe pokolenie. Indywidualnie otrzymany po rodzicach genotyp kieruje funkcjonowaniem nowej generacji ludzi i każdej żywej istoty w naturze. Ludzie dzielą się na różne rasy. Każda rasa (narodowość) i pozostałe istoty żyjące w naturze mają takie same potrzeby: tj. mają swój język porozumiewaczy, potrzebę jedzenia, włącznie z piciem wody, mają potrzebę spania, potrzebę kontaktów seksualnych i dążenia do osiągnięcia najlepszego nowego pokolenia, szukają miejsca zamieszkania, prowadzą walki o płeć żeńską, posiadłości, terytoria, itd. Każde żyjące w naturze stworzenie, łącznie z człowiekiem, buduje i rozwija swoje społeczeństwo, które jest budowane na hierarchi i na ustalonych prawach indywidualnego funkcjonowania oraz na wymaganiach podporządkowania się ustalonym zasadom. Każdym żywym społeczeństwem kieruje wybrany przez tę grupę dowódca, który dysponuje wiedzą, mądrością, siłą fizyczną, psychiczną, mentalną, posiada najlepsze geny oraz jest sprawiedliwy i bezstronny. Każde stworzenie w naturze wchodzi w różne konflikty z innymi ugrupowaniami i prowadzi walki związane ze zdobywaniem jedzenia i posiadaniem własnego terytorium, ponieważ mają uszkodzony hormon kumunikacyjny. Wszystkie rasy (narodowości) ludzkie oraz wszelkie pozostałe istoty żyjące w naturze różnią się od siebie: wiedzą, sposobem używania tej wiedzy, wyglądem, językiem porozumiewania się, genetycznym funkcjonowaniem, miejscem życia i klimatem, w jakim żyją, jedzeniem, systemem dochodowym,itd. oraz genetyką. Zasada wyboru najlepszych genów dla nowego pokolenia (dzieci) zaniknęła u ludzi w wyniku rozwoju fanatyzmu religijnego. W naturze do grupy zwierząt, ssaków zalicza się również ludzi. Większośćżyjących na świecie istot nie pozwala, aby w ich społeczeństwie nastąpiło łączenie się różnych ras (narodowości), ponieważ społeczeństwa te mająświadomość, że nieprawidłowe łączenie różnych ras genowych doprowadza do rodzenia się ułomnego i chorego nowego pokolenia oraz do zaniknięcia własnej rasy. Złe łączenie genów stwarza u wszystkich żyjących istot nowe choroby, powoduje, że nowe pokolenie ma duże trudności we współżyciu i współpracy, oraz przyczynia się do osłabienie ekonomicznego każdego społeczeństwa. Łączenie ras stwarza również powstaniem tzw. trzeciej rasy, która nie ma połączeń Narodowych i korzeni do własnego kraju, ma trudności w funkcjonowaniu i dopasowaniu się do społeczeństwa, itd. Większość pozostałych żyjących istot w naturze mają tę świadomość i nie pozwalają na połączenia międzyrasowe, ponieważ nie chcą zniszczyć życia nowemu pokoleniu.

  Najlepszym przykładem tej teorii są małpy, które są najbardziej podobne do człowieka. Każde społeczeństwo małp przestrzega nie tylko zasad współżycia i współpracy, ale nie pozwala też na krzyżowanie rasowe, ponieważ wie, że urodzone z takich związków nowe pokolenie małp będzie miało trudności aby być akceptowanym w społeczeństwie jak również trudności w dopasowaniu się do społeczeństwa w którym żyje. Trudności w określeniu własnej narodowej przynależnoci prowadzą też do problemów we współżyciu i współpracy oraz w rozwoju danej grupy. Rasa (narodowość) polska posiada silną genetykę, opartą na silnych biologicznych możliwościach, właściwościach, umiejętnościach, predyspozycjach oraz dobrym biologicznym zegarkiem życia co buduje silną osobistą strukturę do funkcjonowania polskiego społeczeństwa. Polacy powinni być DUMNI, że należą do narodowości, która już od najdawniejszych czasów , tzw. „Króla świeczka” była zaliczana do najbardziej przewodnich, najbardziej uzdolnionych i dysponujących licznymi umiejętnościami ras. W ostatnich 400 latach Polska narodowość, została ZDEFORMOWANA poprzez kłamstwa i oszustwa religine, wpajane nowemu pokoleniu już od młodych lat. To przyczyniło się nie tylko do fanatyzmu, ale doprowadziło ludzi do zboczenia religinego, włącznie z upośledzeniem psychiki ludziej. Wymyślone oszustwa, że Bóg stworzył ludzi i naturę nie zgadzają się z prawdą nowoczesnej wiedzy o rozwoju świata. Następuje pytanie: Kto stworzył Boga? Odpowiedź jest prosta: Boga, Prezydentów, Generałów, Papieża, Księży itd. stworzyli ludzie dla osiągnięcia własnych dochodów ekonomicznych.

 • Każda religia na całym świecie zaczyna się od wcześniej żyjących ludzi

  one religionKażda religia na całym świecie ma swój początek od wcześniej żyjących ludzi, którzy rozpoczeli te działalności religine dla własnych zarobków. Wszystkie religie mają skopiowane działalności,  wokół których stwarzane są różne zakłamania i bajkowe opowieści, używane do zastraszenia ludzi w celu wyłudzenia od nich ekonomicznych dochodów. Brak wiedzy powoduje brak myślenia.Od mądrych ludzi religia nic nie wyłudzi.

  Fanatyzm religijny doprowadził Polskie społeczeństwo do zboczenia religinego, co z kolei jest powodem zahamowania rozwoju grupy ludzi wierzących oraz zdeformowania  ludzkiej psychiki. To spowodowało trudności komunikacyjne do wspólnego funkcjonowania, które odzwierciedlają  się nawet w życiu codziennym, podczas  współżycia i współpracy  oraz osiągnięć ekonomicznych. Fanatyzm religiny spowodował u ludzi choroby uboczne, takie jak: zazdrość, nienawiść, obłudę, dwulicowość, kłamstwo, chytrość, lenistwo, różnego rodzaju nałogi, brak szacunku do własnego społeczeństwa, przechwalanie się, okłamywanie, wymyślanie zdeformowanych opinii na temat własnego kraju, brak odpowiedzialności podczas współżycia i współpracy, niedotrzymywanie słowa, braki w szczerości i mówieniu prawdy, braki odpowiedzialności za wspólne tworzenie dochodów, plucie samemu sobie w oczy przez wymyślanie kłamstwa o Polsce, Polakach, Polkach (np. takich, że wszystkie Polki to prostytuki, a Polacy to alkoholicy i przemytnicy) itp. Natura oraz wszystkie stworzenia w niej żyjące, włącznie z ludźmi, powstały w wyniku różnych przemian chemicznych i ewolucyjnych bakteri, które po Wielkim Wybuchu  ze zgromadzonej w jednym miejscu materii (tzw. czarnej kuli) stworzyły universum z różnymi małymi i dużymi planetami, oddzielonymi od siebie gazem i powietrzem. Patrząc na kulę ziemską i zachodzące różnego rodzaju reakcje chemiczne oraz wybuchy wulkanów i tworzenie miejsc wciągających np. trójkąta bermudzkiego, można się spodziewać, że przemiany chemiczne mogą kiedyś spowodować również  rozpad naszej planety. 

  Wszędzie tam, gdzie jest powietrze, woda, ziemia, ciepło, zimno, powstają nowe bakterie i nowe życie, które poprzez ewolucjzjne przemiany zmienia wygląd i funkcjonowanie natury oraz powoduje zanik i powstawanie nowych istot żyjąch na każdej planecie. Fakt, że żaden człowiek, jak również żadne inne stworzenie nie ma możliwości wybrania sobie przed urodzeniem się rodziców, wyglądu, rasy pochodzenia, losu życia, biologicznych możliwości, właściwości, osobistej struktury i predyspozycji, włącznie z biologicznym zegarkiem życia, jest najlepszym dowodem na fakt, że nie ma bogów. Prawo i Siła Natury powoduje różnego rodzaju katastrofy naturalne, które zabijają ludzi i pozostałe żyjące istoty na całym świecie. Patrząc na różne katastrofy naturalne z punktu religinego, można by stworzyć tezę,że „Bóg jest mordercą”, ponieważ zabija istoty żyjące.

 • Proponujemy wszystkim, którzy chcą przynależeć do PPND

  ppnd eaglyProponujemy wszystkim, którzy chcą przynależeć do PPND, aby w pierwszej kolejności dokładnie przeczytali program partii, następnie dokładnie przemyśleli propozycje tego programu i po przeanalizowaniu podjęli decyzję przynależności do naszej partii.

  Analizując herb partii PPND, każdy zauważy, że Polski orzeł nie ma  korony na głowie, co oznacza wolność. Korona jest odzwiercierdleniem przymusu niewolniczego. Polski orzeł nie posiada pod skrzydłami gwiazd, które oznaczają słabość społeczeństwa i ukryte kierowanie.

  Partia PPND nie planuje przejęcia władzy w Polsce poprzez różnego rodzaju strajki, namawianie ludzi do walki między sobą czy organizowanie demonstracji i niszczenie dorobku innych osób. Metody takie używane są tylko przez ludzi niedorozwiniętych, tzw. „dzikusów”, często niemądrych i bez wykształcenia, uzależnionych od różnych nałogów, oszukiwanych przez krzykaczy, co chcą dojść do władzy myśląc tylko o sobie. TA grupa ludzi, zatrzymała się w rozwoju  i chce wprawdzie przemiany w społeczeństwie na zasadach krzyczenia , ale nie ma żadnego programu ani pomysłu, jak je przeprowadzić i liczy jedynie na ekonomiczną pomoc innych państw. Często są to ludzie religijnie zboczeni i nieposiadający wiedzy o nowoczesnym systemie zarządzania społeczeństwem. Ludzie, którzy zatrzymali się w rozwoju, nie wiedzą, że w pierwszej kolejności  trzeba dać coś z siebie, a dopiero później żądać poprawy. Tylko partia PPND, poprzez świadomych członków, którzy popierają nowoczesny rozwój ludzi i świata, drogą poglądowych wyborów oraz poprzez zdobycie zaufania w społeczeństwie do PPND programu, może kierować Polskim społeczeństwem. Często tzw.” Krzykacze”, chcą dojść do władzy dla pieniędzy,  robją zakłócenia w społeczeństwie  nie mając  pomysłów do  nowych rozwiązań, które by poprawiły życie Polaków. Ta grupa polityków  liczy tylko na pożyczki od innych państw, nie myśląc o tym, że w ten sposób przyczynia się do budowy społeczeństwa niewolników, ponieważ pożyczki trzeba spłacać.

  Każde społeczeństwo musi żyć według własnych  biologicznych możliwości, właściwości, osobistej struktury i predyspozycji, w zgodzie z biologicznym zegarkiem własnego życia.

  Hasło PPND: Prawda boli – szczerość rani – dwulicowość wywołuje kłamstwa i obłudę.

  Zapraszamy do PPND.

POLSKA PARTIA NOWOCZESNEJ DEMOKRACJI

ADRES: UL. ŻURAWIA 32/34, OO-515 WARSZAWA

E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.