IDEOLOGIA PPND

 • Ideologia parti PPND

  ideology art ba29559c7b309c67Ideologia partii PPND, jest kierunkowana na neutralnym systemie funkcjonowania Państwa Polskiego jako kraju NEUTRALNEGO współpracującego z wszystkimi Państwami na świecie i nie bjorący udziału w żadnych konfliktach wojenych. Ideologia jset też oparta na funkcjonowaniu ludzi w społeczeństwie według osobistej gebetyki która odzwierciedla biologiczne możliwości, właściwości, indiwidualną strukturę oraz predyspozycję, włącznie z biologicznym zegarkiem życia.

  Działalność PPND jest głównie oparta na indywidualnym genetycznym funkcjonowaniu człowieka, które odzwierciedla się podczas współżycia i współpracy oraz przydatności zawodowej w Polskim społeczeństwie. Każde społeczeństwo czy to jest bogate lub czy to jest biedne składa się z ludzi oraz istot żyjących w naturze. Dorobek, osiągnięcia oraz funkcjonowanie każdego społeczeństwa , jest też uzależnione od genetyki ludzkiej, która  nie tylko odzwierciedla umiejętności współpracy i  współżycia,  ale wymaga zaakceptowania swojego narodowościowego środowiska pochodzenia, wyglądu, własnych genetycznych predyspozyci, oraz wyzwolenia się z obciążeń religijnych.

  Poglądy każdego człowieka, muszą być efektem dobrowolnego wyboru zmian myślenia na współżycie i współpracę, gdzie funkcjonowanie społeczeństwa jest uzależnione od dopasowania się człowieka do potrzeb własnych oraz potrzeb otoczenia jak również potrzeb społeczeństwa.  Zasady Ateizmu opierają się na Prawie i Sile Natury , która formuje ludzi na zdrowomyślących i rozsądnych oraz dumnych ze swojego narodowego pochodzenia i środowiska. Każdy Obywatel  musi zakceptowć własną osobowość i otrzymaną genetykę po rodzicach, której nie można zmienić na inną genetykę.  Stworzone przez ludzi  różnego rodzaju religie i fałszywe doktryny hamują rozwój ludzi i świata, oraz wielkrotnie przyczyniają się do narodowościowych religinych konfliktów, nienawiści i wojen. Wszystkie religie na świecie stwarzają u ludzi choroby uboczne, które deformują psychikę, gdzie „nienawiść i zemsta” są największym powodem do różnych konliktów w życiu codziennym.

  Ludzie dorośli stwarzają nową generację ludzi poprzez łączenie plemników o różnych wartościach genowych, które całe życie kierują funkcjonowaniem każdgo człowieka. Największą odpowiedzialność za nową generację ludzi mają kobiety, które często nie wybierają  prawidłowego ojca dla dzieci, tylko kierują się własnymi osobistymi przyjemnościami a nie dziecka przyszłością.

  Większość społeczeństw włącznie z Polskim  potrzebuje zdrowej reguły politycznej,  szkoleniowej, gospodarczej i oraz nowoczesnej definicji życia. Pawidłowa komunikacja porozumiewawczapodczas współżycia i współpracy oraz wspólne dążenia do rozwoju własnej narodowości i społeczeństwa  według otrzymanych genetycznych wartościżyciowych bez obciążeń religinych, środowiskowych, różnych nałogów oraz fałszywej propagandy innych państw, jest główną drogą do bogactwa kraju. Wszystkie Narodowości na całym świecie włącznie z Polską muszą mieć ten sam cel aby móc żyć: niezależnie, bez wojen, z poszanowaniem własnego pochodzenia narodowościowego ( czyli Rasy ludzkiej), z dopasowaniem się do środowiska i wymogów społeczeństwa , które należy budować  na prawdzie i szczerości, z docenianiem  wiedzy mądrych ludzi od których należy się uczyć. Społeczeństwo Polskie musi przyjmować  krytykę  jako naukę a nie jako poniżanie osobowości, wtedy stworzymy u ludzi umiejętności mówiena prawdy, wysłuchania prawdy oraz przyjęcie prawdy bez stwarzania różnych konfliktów  od bójek do zemst, itd.

 • Ateizm czyli Prawo Natury mówi dokładnie

  670pxAtheism symbol.svgAteizm czyli Prawo Natury mówi dokładnie - NIKT przed urodzeniem się na świat nie może wybrać sobie: ani rodziców, ani wyglądu, ani środowiska, ani życiowych możliwości i predyspozycji zawodowych, ani  beztroskiego i zdrowego życia, ani ekonomicznych dochodów, itd.

  Po urodzeniu się i dojrzyłości w 90% każda osoba decyduje sama o swojej drodze życiowej . Pozostałe 10 % , to nieprzewidziane wydarzenia życiowe spowodowane przez różne okoliczności lub drugich ludzi. Społeczeństwo Polskie musi uwolnić się od zakłamań i obciążeń religijnych, których działalność jest oparta na zakłamaniu oraz wymyślaniu i stwarzaniu nieprawdziwych zastraszających bajek, których nie idzie sprawdzić, w celu wywołania załamań psychicznych u każdego człowieka opartych na stworzenia wątpliwości, lęku i bojaźni o to co będzie po jego śmierci.Każdy człowiek podobnie jak każda istota żyjąca w naturze rodzi się z tzw. biologicznym zegarkiem okresu życia, który jest genetycznie zróżnicowany. Czasowy okres biologicznego życia jest uzależniny od wyboru człowieka sposobu prowadzenia przez niego życia codziennego, tzn, rodzaju jedzenia, okresu spania, nałogów, ćwiczeń organizmu, środowiska życia,  hygieny osobistej, eliminowania chorób dziedzicznych i środowiskowych, systemu prowadzenia życia seksualnego, znajomości zasad funkcjonowania własnego organizmu, itd. Jako przekład chcemy podać brak reakcji  Polaków na FAKT,  że woda w średnicy 30 km przy każdym cmentarzu jest zatruta bakteriami chorób zmarłych, które przedostają się do wód gruntowych/podziemnych i są ponownie spożywane przez ludzi.To jest głównym powodem powstawania chorób w Polskim społeczeństwie, które narzeka a nie chce spojrzeć prawdzie w oczy. Religijną deformację Polskiego społeczeństwa widać nawet w życiu codziennym, gdzie ludzie nie potrafią  przyjmować nowości i teorii wynalazków, tylko wszystko tłumaczą sobie według własnych teorii czyli odwrotnie.

  Każda osoba w okresie dojrzałym musi sama wybrać sobie: drogę życiową, poglądy na własną narodowość i społeczeństwo, musi dopasować się do zasad dojścia do życiowego celu, akceptować hierarchię społeczeństwa (czyli większość decyduje o mniejszości), szanować i dorzymywać obietnic wybranego partnera lub partnerkężyciową, unikać negatywnego oddziaływania środowiska i otoczenia na własną osobę, itd. Większość rodziców ( około 90%) w Polskim społeczeństwie nie umie przygotować nowego pokolenia, czyli własnych dzieci do życia dorosłych. Wszystkie żale oraz pretensje dotyczące otrzymanej po rodzicach genetyki osobowej itd. należy kierować do rodziców, a w szczególności do mamy, która myśląc o własnych przejemnościach, zapomniała i nie wyborała prawidłowego ojca dla dzieci. Zróżnicowanie genotypów  ludzkich odzwierciedla się w ich  funkcjonowaniu podczas codziennego życia i jest widoczne w:

  1.Współżyciu i współpracy między ludźmi.

  2.Dziedzicznych chorobach, defektach, oraz zazdrości.

  3.Umiejętnościach  funkcjonowania w społeczeństwie.

  4.Individualnym osobistym  pułapu rozwoju i docelowości.

  5.Dopasowaniu się do wymogów i hierarchi społeczeństwa,

  6.Dążenia do sprawiedliwości i podporządkowania się według ustalonych przez większość społeczeństwa  zasad i praw.

  7.Chęci zdobywania wiedzy i dochodów ekonomicznych.

  8.Szanowaniu  i docenianiu Narodowości Polskiej na całym świecie.  

  9.Zarządzaniem i przekazywaniem majątków oraz dorobków wcześniej żyjącego pokolenia dla rodzin

  10.Braku zainteresowania dokonywania inwestycji w Polsce oraz braku dążeń do  zmian i do nowoczesnego myślenia i poglądów potrzebnych do funkcjonowania  i budowy zdrowego, silnego, mądrego, umiejętnościowego, walecznego społeczeństwa.

  Partia PPND chce wprowdzić i wyeliminować ze społeczeństwa  Polskiego obciążenia religine i środowiskowe od nałogów do zakłamania i obłudzie, co stwarza dwulicowość, wyłudzanie materiałowe, zazdrość, fałszywość, kłamstwa, nienawiść oraz wzajemne oszukiwanie się w społeczeństwie.

  Formowania społeczeństwa Polskiego musi być oparte na prawdzie i szczerości oraz uczciwym współżyciu, dobrej współpracy, na ekonomicznych i naukowych osięgnięciach,  itd. w celu zbudowania bogatego, zdrowego i szanującego się Polskiego społeczeństwa. Zasady te powinny być  przekazywane z pokolenia na pokolenie  w celu uniknięcia zachamowania rozwoju ludzi , gdzie nowoczesne myślenie i zmiany w społeczeństwie są podstwą dobrego współżycia i współpracy między ludźmi.

 • Partia PPND jest przekonana

  Volcano GuatemalaPartia PPND jest przekonana, że obecne nowe pokolenie Polaków dojrzało do PPND programu partii i do przyjmowania nowoczesności. Większość Polaków poznała i zrozumiała funkcjonowania bogatych państw i prawdy życia, która mówi: Wszędzie jest dobrze tam gdzie Nas nie ma, Cudze chwalicie pomimo że swojego nie znacie. Wszęduzie żyje się dobrze jak się nie płaci podatków. Logiczne myślenie jest przyszłością narodu i bogactwem społeczeństwa.

  Przysłowia są odzwierciedleniem prawdy życia. Narzekanie i pogardzanie na swój kraj w oczach drugich jest odbierane,  że sami sobie plujemy w oczy, poniżając własną narodowość i własny kraj z którego pochodzimy.. Narodowość Polska jest rasą silną, inteligentną, pracowitą, grzeczną, potrafiąca dopasować się do każdej drogi życia, ale ma kompleks niższości i jest zaślepiona oraz  wykorzystywana prze drugie Narodowości, itd.  Rasa Polska nie może sobie pozwalać aby drugie narodowości  poniżali rodaków, poniewierali nimi, lub traktowali Polską rasę jako światowych niewolników własnego życia. Polaków zdolności, miejętności i osiągnięcia wykorzystują drugie narodowości do własnych dochodów i robienia majątków. Polacy którzy plują na Polskę i na pozostałych Polaków, plują sobie  sami w oczy gdzie drugie narodowości tracą szacunek i respekt oraz smieją się z tego. Pochodzenie narodowościowe czyli Rasęludzką nie idzie ukryć, pod nazwą „obywatelstwo”, ponieważ obywatelstwo  jest tylko rejestracją ludzi w innym środowisku państwowym.
 • Prawda boli – Szczerość rani – Kłamstwa uzależniają i wywołują

  PPND LOGO 2019 skuggadPrawda boli – Szczerośćrani – Kłamstwa uzależniają i wywołują dwulicowość oraz deformują społeczeństwo Polskie. Choroba przechwalania się i mówienia nieprawdy lub udawaniem zapomnienia języka Polskiego, itd, jest chorbą uboczną we wszystkich religiach na świecie.

  Proponujemy dokładnie przeczytać ideologię i program PPND - później dokładnie przemyśleć treść programu PPND – następnie podjąć decyzję przynależności do PPND. Chcemy mieć przekonanych członków partii, którzy rozumieją PPND program i chcą przynależeć do nowoczesności.

  Dowodem siły i mocy natury, są ciągłe odkrycia nowych istot żyjących włącznie i dzikimi plemieniami ludzi w naturze, które poprzez przemiany chemiczne stworzyły i dalej tworzą powstawanie różnych bakterii i stworzeń w różnych środowiskach świata.  Ludzie żyją za krótko aby  zauważyć ewolucyjne przemiany.

  W krótce otwieramy oddziały PPND w n/w województwach: Dolnośląskie, Kujawsko-pomorskie, Lubelskie, Lubuskie , Łódzkie , Małopolskie , Mazowieckie , OpolskiePodkarpackie, Podlaskie , Pomorskie , Śląskie , Świetokrzyskie , Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie , Zachodniopomorskie Ten kto wierzy w PPND, ten ratuje Polską ekonomię leżącą na dnie.

POLSKA PARTIA NOWOCZESNEJ DEMOKRACJI

ADRES: UL. ŻURAWIA 32/34, OO-515 WARSZAWA

E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.